14 januari 2019: Ronde tafelgesprek – Stadmakers

Hoe kunnen bewoners en de gemeente nog meer samenwerken? Samen maken we immers de stad een nog mooiere en fijnere plek om te wonen en te verblijven. De gemeente wil meer ruimte bieden voor initiatieven uit de stad en wil experimenteren met nieuwe vormen van participatie. Tijdens het ronde tafel gesprek met stadmakers horen we graag hun ideeën om die samenwerking verder vorm te geven.

Aanmelden kan voor 1 januari via: nieuwedemocratie@haarlem.nl

 

15 januari: Start! Straatgesprek Centrum

De gemeente komt naar u toe deze winter! In alle gebieden van de stad worden straatgesprekken gehouden over betrokkenheid van bewoners bij de stad in relatie tot de gemeente. Vinden Haarlemmers dat ze hun stem voldoende kunnen laten horen? Waarover zouden ze graag meer betrokken willen worden? En in welk verband willen ze hun stem het liefst laten horen? En wat kan de gemeente doen om daarin tegemoet te komen? We spreken Haarlemmers op de markt, winkelcentra, etcetera. We hopen u daar te ontmoeten!

Op 15 januari van 14.00 – 16.00 uur wordt het startschot gegeven door burgemeester en wethouders op verschillende plekken in het centrum

16 januari: Straatgesprek Schalkwijk

Op woensdag 16 januari van 13.00 tot 15.00 uur kunt u met bestuurders en ambtenaren in gesprek in het Winkelcentrum Schalwijk

17 januari 2019: Gast van de raadscommissie

Hoe werkt de besluitvorming in de gemeente? Waar vindt de politieke afweging plaats? En hoe vergadert een raadscommissie?

In een workshop van anderhalf uur voorafgaand aan de commissievergadering krijgt u een korte uitleg hoe het gemeentebestuur werkt. Ook wordt de agenda van één van de commissies toegelicht.

Het laatste half uur kunt u raadsleden vragen stellen. Om 17.00 uur kunt u (een deel van) de commissievergadering bijwonen, zodat u een goed beeld krijgt van wat er tijdens zo’n vergadering allemaal gebeurt.

Wanneer: donderdag 17 januari
Hoe laat: van 15.30 – 17.00 uur toelichting, daarna bezoek aan commissievergadering
Waar: Stadhuis, Casteleijnskamer
Min. aantal deelnemers: 8
Max. aantal deelnemers: 15

Aanmelden kan via: nieuwedemocratie@haarlem.nl

17 januari: Straatgesprek Zuid/West

Op donderdag 17 januari van 10.00 tot 12.00 uur kunt u met bestuurders en ambtenaren in gesprek op verschillende plekken in Zuid en West Haarlem

23 januari: Straatgesprek Noord

Op woensdag 23 januari van 13.00 tot 15.00 uur kunt u met bestuurders en ambtenaren in gesprek in het Julianapark bij de Hema.

23 januari 2019: Ronde tafelgesprek – Samen de stad maken

Hoe kunnen bewoners en de gemeente nog meer samenwerken? Samen maken we van de stad een nog mooiere en fijnere plek om te wonen en te verblijven. De gemeente wil meer ruimte bieden voor initiatieven uit de stad en wil experimenteren met nieuwe vormen van participatie. Tijdens het ronde tafel gesprek met Haarlemmers die onlangs mee hebben gedaan aan een participatietraject horen we graag hun ideeën om die samenwerking verder vorm te geven.

Aanmelden kan t/m 14 januari via: nieuwedemocratie@haarlem.nl

25 januari: Straatgesprek Oost

Op vrijdag 25 januari van 14.00 tot 16.00 uur kunt u met bestuurders en ambtenaren in gesprek in de Amsterdamstraat en bij het Reinaldahuis

6 februari debat Pletterij over gelote wijkraden

De bewoners werkgroep versterking lokale democratie organiseert op 6 februari een debat in de Pletterij over gelote wijkraden. In de Oosterparkwijk in Groningen en in Rotterdam wordt geëxperimenteerd met gelote wijkraden. In Groningen gaat het niet alleen om meepraten, maar om echte decentralisatie van besluitvorming. Is dit ook wat voor Haarlem?

Meer informatie over dit debat en aanmelding is te vinden op de website van de Pletterij
https://www.pletterij.nl/event/6-februari-debat-over-gelote-wijkraden-in-haarlem/

7 februari 2019: Gast van de raadscommissie

Hoe werkt de besluitvorming in de gemeente? Waar vindt de politieke afweging plaats? En hoe vergadert een raadscommissie?

In een workshop van anderhalf uur voorafgaand aan de commissievergadering krijgt u een korte uitleg hoe het gemeentebestuur werkt. Ook wordt de agenda van één van de commissies toegelicht.

Het laatste half uur kunt u raadsleden vragen stellen. Om 17.00 uur kunt u (een deel van) de commissievergadering bijwonen, zodat u een goed beeld krijgt van wat er tijdens zo’n vergadering allemaal gebeurt.

Wanneer: donderdag 7 februari
Hoe laat: van 15.30 – 17.00 uur toelichting, daarna bezoek aan commissievergadering
Waar: Stadhuis, Casteleijnskamer
Min. aantal deelnemers: 8
Max. aantal deelnemers: 15
Aanmelden kan via: nieuwedemocratie@haarlem.nl

Alvast meer weten over de gemeenteraad? Kijk op http://www.haarlem.nl/bestuur

12 februari 2019: Spreekuur en werkbezoek college

Informatie volgt

13 februari 2019: Democratisch Café Haarlem

Met het Democratisch Café Haarlem sluiten we gezamenlijk de Maand van de Democratie af!

Een avond om terug te blikken én om vooruit te kijken. Haarlemmers gaan in gesprek met elkaar, initiatiefnemers, het college van b&w en gemeenteraadsleden over initiatieven en het experimenten met nieuwe vormen van democratie.

Centraal in het programma staan twee thema’s: inwoners die het heft in eigen hand nemen om iets gedaan te krijgen én het vergroten van invloed op de besluitvorming tussen de verkiezingen door.

Het wordt een mooie avond met een vol programma van verschillende workshops, debat én een afsluitende borrel om verder te praten over onze lokale democratie.

Verdere details omtrent het programma komen de komende weken online. Maar reserveer nu vast in je agenda!

Wanneer: woensdag 13 februari
Hoe laat: van 19.00– 22.00 uur
Waar: Seinwezen, Kinderhuissingel 1

Aanmelden via: nieuwedemocratie@haarlem.nl