De maand van de democratie in Haarlem is afgelopen. Onderstaand kunt u het programma nalezen.

13 februari 2019: Democratisch Café Haarlem

Iedereen is welkom tijdens het Democratisch Café
Op woensdag 13 februari organiseert gemeente Haarlem het Democratisch Café, dit is de afsluiting van de Maand van de Democratie. Tijdens dit café gaan Haarlemmers in gesprek met elkaar, initiatiefnemers, het college en gemeenteraadsleden over initiatieven en het experimenten met nieuwe vormen van democratie. Iedereen die het interessant vindt om hierover mee te praten of te komen luisteren is welkom.

Op de avond staat het thema centraal hoe bewoners het heft in eigen handen nemen om maatschappelijke thema’s in de stad zelf op te pakken. En hoe bewoners steeds meer invloed willen en zouden kunnen krijgen op besluitvorming van het gemeente bestuur. Hier gaan we dieper op in tijdens een gesprek met een expertpanel, workshops en de afsluitende borrel.

In gesprek
De avond start met een panel waarbij de panelleden het gesprek aangaan over de verschillende ideeën en voorstellen die tijdens de Maand van de Democratie zijn opgehaald. Het panel bestaat uit:

Jur Botter – Wethouder Jur Botter is opdrachtgever van de nieuw gecreëerde portefeuille Nieuwe Democratie. Hij vindt het belangrijk om het vertrouwen in de politiek te vergroten.

Anne Sterenberg – Raadslid (VVD) Anne Sterenberg maakt zich er als raadslid hard voor dat Haarlemmers hun stem kunnen laten horen. Een mooie stad wordt niet alleen door de gemeente gemaakt, maar door alle inwoners.

Jornt Zuylen – Projectleider Lokale Democratie bij de VNG Jornt stort zich al jaren vol energie op thema’s als ‘maatschappelijk initiatief’, ‘overheidsparticipatie’ en ‘doe-democratie’. Hij zet de kennis en het netwerk die hij daarmee heeft opgedaan aan alle kanten in voor de lokale democratie.

Eelco Fortuijn – Wijkraadslid Ramplaankwartier
Eelco is wijkraadslid én initiatiefnemer in Haarlem.De wijkraden hebben een belangrijke rol in onze lokale democratie, hoe ziet deze eruit in de toekomst? Daarover gaan we in gesprek.

Baud Schoemmaecker – Initiatiefnemer en eigenaar van het Seinwezen Als initiatiefnemer en eigenaar van het Seinzwezen is Baud een echte Haarlemse stadmaker. Hoe ziet hij de rol van initiatiefnemers in Haarlem?

Workshopprogramma
Na het gesprek met het panel biedt het programma verschillende workshops:

De democratische bril – Marije van den Berg “Is het hier een beetje democratisch?” Marije van den Berg helpt in het hele land bij participatieprocessen en lokaal samenspel tussen inwoners en organisaties. Zo zorgt ze voor het vergroten van democratische kwaliteit, het ontwerpen van betere participatieprocessen en het beter contact maken. In deze workshop kijken we met een democratische bril naar Haarlem.

Right to Challenge – Niesco Dubbelboer Niesco Dubbelboer houdt zich al twintig jaar intensief bezig met vernieuwing van onze democratie. Hij gelooft in het eigen oordeels- en handelingsvermogen van burgers. In deze workshop kijken we hoe we Right to Challenge daarvoor kunnen inzetten.

Burgerbegroting – Joop Hofman Joop Hofman begeleidt gemeenten bij verandertrajecten, ontwikkelt nieuwe methoden, draait innovatielabs, werkt en klust aan sociale processen in buurten, adviseert overheden in binnen-en buitenland en nog veel meer. Joop heeft zes van de zeven burgerbegrotingen ingevoerd bij gemeenten in Nederland. In deze workshop deelt hij alles over burgerbegrotingen.

De digitale democratie – In deze workshop neemt Netwerk Democratie ons mee in de wereld van digitale democratie, met succesvolle internationale voorbeelden, Nederlandse praktijkvoorbeelden en hoe digitale participatie samen kan gaan met andere participatievormen.

Stad Haarlem – In deze workshop gaan we het begrip nieuwe democratie vertalen naar iets wat we allemaal kunnen begrijpen. Stad Haarlem helpt je om te kijken wat er mogelijk is wanneer je goede ideeën hebt.

Wanneer: woensdag 13 februari
Hoe laat: van 19.00– 22.00 uur
Waar: Seinwezen, Kinderhuissingel 1

Aanmelden via: nieuwedemocratie@haarlem.nl

7 februari 2019: Gast van de raadscommissie

Hoe werkt de besluitvorming in de gemeente? Waar vindt de politieke afweging plaats? En hoe vergadert een raadscommissie?

In een workshop van anderhalf uur voorafgaand aan de commissievergadering krijgt u een korte uitleg hoe het gemeentebestuur werkt. Ook wordt de agenda van één van de commissies toegelicht.

Het laatste half uur kunt u raadsleden vragen stellen. Om 17.00 uur kunt u (een deel van) de commissievergadering bijwonen, zodat u een goed beeld krijgt van wat er tijdens zo’n vergadering allemaal gebeurt.

Wanneer: donderdag 7 februari
Hoe laat: van 15.30 – 17.00 uur toelichting, daarna bezoek aan commissievergadering
Waar: Stadhuis, Casteleijnskamer
Min. aantal deelnemers: 8
Max. aantal deelnemers: 15
Aanmelden kan via: nieuwedemocratie@haarlem.nl

Alvast meer weten over de gemeenteraad? Kijk op http://www.haarlem.nl/bestuur

6 februari debat Pletterij over gelote wijkraden

De bewoners werkgroep versterking lokale democratie organiseert op 6 februari een debat in de Pletterij over gelote wijkraden. In de Oosterparkwijk in Groningen en in Rotterdam wordt geëxperimenteerd met gelote wijkraden. In Groningen gaat het niet alleen om meepraten, maar om echte decentralisatie van besluitvorming. Is dit ook wat voor Haarlem?

Meer informatie over dit debat en aanmelding is te vinden op de website van de Pletterij
https://www.pletterij.nl/event/6-februari-debat-over-gelote-wijkraden-in-haarlem/

25 januari: Straatgesprek Oost

Op vrijdag 25 januari van 14.00 tot 16.00 uur kunt u met bestuurders en ambtenaren in gesprek in de Amsterdamstraat en bij het Reinaldahuis

23 januari 2019: Ronde tafelgesprek – Samen de stad maken

Hoe kunnen bewoners en de gemeente nog meer samenwerken? Samen maken we van de stad een nog mooiere en fijnere plek om te wonen en te verblijven. De gemeente wil meer ruimte bieden voor initiatieven uit de stad en wil experimenteren met nieuwe vormen van participatie. Tijdens het ronde tafel gesprek met Haarlemmers die onlangs mee hebben gedaan aan een participatietraject horen we graag hun ideeën om die samenwerking verder vorm te geven.

Aanmelden kan t/m 14 januari via: nieuwedemocratie@haarlem.nl

23 januari: Straatgesprek Noord

Op woensdag 23 januari van 13.00 tot 15.00 uur kunt u met bestuurders en ambtenaren in gesprek in het Julianapark bij de Hema.

17 januari: Straatgesprek Zuid/West

Op donderdag 17 januari van 10.00 tot 12.00 uur kunt u met bestuurders en ambtenaren in gesprek op verschillende plekken in Zuid en West Haarlem

17 januari 2019: Gast van de raadscommissie

Hoe werkt de besluitvorming in de gemeente? Waar vindt de politieke afweging plaats? En hoe vergadert een raadscommissie?

In een workshop van anderhalf uur voorafgaand aan de commissievergadering krijgt u een korte uitleg hoe het gemeentebestuur werkt. Ook wordt de agenda van één van de commissies toegelicht.

Het laatste half uur kunt u raadsleden vragen stellen. Om 17.00 uur kunt u (een deel van) de commissievergadering bijwonen, zodat u een goed beeld krijgt van wat er tijdens zo’n vergadering allemaal gebeurt.

Wanneer: donderdag 17 januari
Hoe laat: van 15.30 – 17.00 uur toelichting, daarna bezoek aan commissievergadering
Waar: Stadhuis, Casteleijnskamer
Min. aantal deelnemers: 8
Max. aantal deelnemers: 15

Aanmelden kan via: nieuwedemocratie@haarlem.nl

16 januari: Straatgesprek Schalkwijk

Op woensdag 16 januari van 13.00 tot 15.00 uur kunt u met bestuurders en ambtenaren in gesprek in het Winkelcentrum Schalwijk

15 januari: Start! Straatgesprek Centrum

De gemeente komt naar u toe deze winter! In alle gebieden van de stad worden straatgesprekken gehouden over betrokkenheid van bewoners bij de stad in relatie tot de gemeente. Vinden Haarlemmers dat ze hun stem voldoende kunnen laten horen? Waarover zouden ze graag meer betrokken willen worden? En in welk verband willen ze hun stem het liefst laten horen? En wat kan de gemeente doen om daarin tegemoet te komen? We spreken Haarlemmers op de markt, winkelcentra, etcetera. We hopen u daar te ontmoeten!

Op 15 januari van 14.00 – 16.00 uur wordt het startschot gegeven door burgemeester en wethouders op verschillende plekken in het centrum

14 januari 2019: Ronde tafelgesprek – Stadmakers

Hoe kunnen bewoners en de gemeente nog meer samenwerken? Samen maken we immers de stad een nog mooiere en fijnere plek om te wonen en te verblijven. De gemeente wil meer ruimte bieden voor initiatieven uit de stad en wil experimenteren met nieuwe vormen van participatie. Tijdens het ronde tafel gesprek met stadmakers horen we graag hun ideeën om die samenwerking verder vorm te geven.

Aanmelden kan voor 1 januari via: nieuwedemocratie@haarlem.nl