13 juni 2019

Behandeling Actieprogramma in de Commissie Bestuur

11 juli 2019

Behandeling Actieprogramma in gemeenteraadsvergadering

De Maand van de Democratie in Haarlem is afgelopen.

Onderstaand kunt u het programma nalezen.

Januari 2019: Straatgesprekken Noord, Zuid/West, Schalkwijk, Centrum, Oost

De gemeente kwam naar u toe deze winter! In alle gebieden van de stad werden in januari straatgesprekken gehouden over betrokkenheid van bewoners bij de stad in relatie tot de gemeente. Vinden Haarlemmers dat ze hun stem voldoende kunnen laten horen? Waarbij zouden ze graag meer betrokken willen worden? En in welk verband willen ze hun stem het liefst laten horen? Wat kan de gemeente doen om daarin tegemoet te komen? We spraken Haarlemmers op de markt, winkelcentra en nog veel meer openbare plekken.

14 januari 2019: Rondetafelgesprek – Stadmakers

Hoe kunnen bewoners en de gemeente nog meer samenwerken? Samen maken we immers de stad een nog mooiere en fijnere plek om te wonen en te verblijven. De gemeente wil meer ruimte bieden voor initiatieven uit de stad en wil experimenteren met nieuwe vormen van participatie. Tijdens het rondetafelgesprek met stadmakers wisselden we ideeën uit om die samenwerking verder vorm te geven.

17 januari en 7 februari 2019: Gast van de raadscommissie

In een workshop van anderhalf uur voorafgaand aan de commissievergadering werd een korte uitleg gegeven over hoe het gemeentebestuur werkt. Ook werd de agenda van één van de commissies toegelicht. Aansluitend kon (een deel van) de commissievergadering worden bijgewoond.

Meer weten over de gemeenteraad? Kijk op http://www.haarlem.nl/bestuur

23 januari 2019: Rondetafelgesprek – Samen de stad maken

Hoe kunnen bewoners en de gemeente nog meer samenwerken? Samen maken we van de stad een nog mooiere en fijnere plek om te wonen en te verblijven. De gemeente wil meer ruimte bieden voor initiatieven uit de stad en wil experimenteren met nieuwe vormen van participatie. Tijdens een rondetafelgesprek met Haarlemmers die onlangs mee hebben gedaan aan een participatietraject wisselden initiatiefnemers en gemeente ideeën uit om die samenwerking verder vorm te geven.

6 februari debat Pletterij over gelote wijkraden

De Bewonerswerkgroep versterking lokale democratie organiseerde op 6 februari een debat in de Pletterij over gelote wijkraden. In de Oosterparkwijk in Groningen en in Rotterdam wordt geëxperimenteerd met gelote wijkraden. In Groningen gaat het niet alleen om meepraten, maar om echte decentralisatie van besluitvorming. Is dit ook wat voor Haarlem?

13 februari 2019: Democratisch Café Haarlem

Op woensdag 13 februari organiseerde gemeente Haarlem het Democratisch Café, tevens de afsluiting van de Maand van de Democratie. Tijdens dit café gingen Haarlemmers in gesprek met elkaar, met initiatiefnemers, het college en gemeenteraadsleden over initiatieven en het experimenten met nieuwe vormen van democratie.  Centraal stond de vraag hoe bewoners het heft in eigen handen kunnen nemen om maatschappelijke thema’s in de stad zelf op te pakken. En hoe bewoners steeds meer invloed willen en zouden kunnen krijgen op besluitvorming van het gemeentebestuur.