In het coalitieakkoord van de gemeente Haarlem is een forse ambitie uitgesproken om meer ruimte te bieden aan Haarlemmers om samen de stad te maken. In Haarlem wonen veel actieve bewoners die samen onze mooie stad nog mooier willen maken. Ook zijn er veel mensen die graag meepraten en meedenken met het beleid dat de gemeente Haarlem maakt. De komende jaren gaan we daarom experimenteren met nieuwe vormen van democratie. Digitaal meedenken bijvoorbeeld, of op bepaalde thema’s ruimte bieden aan de wijk om mee te sturen op waar het geld aan uit gegeven wordt. Een eerste uitwerking daarvan is op 13 december besproken in de commissie bestuur van de gemeenteraad.

Maar voordat we de invulling van deze experimenten doen willen we eerst goed horen van Haarlemmers zelf waar zij behoefte aan hebben; in de maand van de democratie.

Hier vindt u achtergronddocumenten.