De Maand van de Democratie
De betrokkenheid en invloed op het bestuur van onze stad houdt niet op bij één keer in de vier jaar stemmen tijdens de lokale verkiezingen. Veel Haarlemmers willen vaker meepraten, meedenken en meedoen. Dit kan gaan over hoe de Haarlemmers benaderd willen worden bij besluiten die de gemeente neemt, of hoe we gezamenlijk de stad maken. Van 15 januari tot 13 februari zijn in Haarlem gesprekken gevoerd in het teken van de Nieuwe Democratie. Met als doel Haarlem een nog mooiere en fijnere plek te maken om te wonen en te verblijven, met meer ruimte voor initiatieven vanuit de stad.

Binnenkort kunt u op deze site lezen welke aanbevelingen er uit de stad zijn gedaan. En wat er met die aanbevelingen gaat gebeuren.

Hartelijk dank voor uw bijdrage tijdens de Maand van de Nieuwe Democratie! We hebben ontzettend veel reacties gekregen via verschillende activiteiten en via dit online platform.

Veel Haarlemmers willen vaker meepraten, meedenken en meedoen. In de komende tijd gaan we alle ideeën en opmerkingen verwerken en analyseren. Daaruit komen een aantal aanbevelingen voor de gemeenteraad. We houden u via deze website op de hoogte.

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Mail dan naar nieuwedemocratie@haarlem.nl

Dit is de gemeenteraadszaal van de Gemeente Haarlem, hier worden doorgaans besluiten genomen door de Raad en door het College. Maar wie willen we nu eigenlijk aan zet hebben in het kader van de Nieuwe Democratie, dat is toch gewoon de Haarlemmer?

Dit is de publieke tribune van de raadszaal, nu is die laag en vaak is die leeg. Maar hoe zouden we ervoor kunnen zorgen dat burger meedoen, participeren, en zorgen dat ze weer zelf aan het roer komen te staan? Laten we naar buiten gaan.

We staan hier bovenop het terras van de Dakkas. Eén van de vele nieuwe initiatieven die de laatste jaren is ontstaan vanuit burgers zelf. Mensen maken de stad, mensen doen mee, mensen praten mee, mensen willen gewoon zelf ook hun omgeving vorm geven.

Wij willen heel graag hebben dat er nog meer van dit soort initiatieven komen vanuit de stad. Doe mee, denk mee, praat met ons mee. Want samen maken we de stad! Jij toch ook?